• Organisatieverbetering

Organisatieverbetering

Als management of directie ben je druk met de dagelijkse operatie van jouw bedrijf. Dan weet je dat het belangrijk is om zo nu en dan even objectieve reflectie te hebben. Die bieden wij in de vorm van klankbordsessies met managers/directeuren of managementteams. Resultaat is een aantoonbare resultaatsverbetering.

Het succes van de klankbordsessies zit in de persoonlijke reflectie en de opvolging die we hier aan geven. Eén op één of als team. Hierin komt eenieders kracht naar voren, kennen we elkaars drijfveren en bepalen we samen de strategie voor de komende maanden. Vervolgens borgen wij dit in in de organisatie, waardoor er een duurzame verandering ontstaat.

Voorbeelden verbeterprogramma’s:

Programma Organisatieverbetering voor een gemeentelijke Afdeling (180Fte) en voor een projectbureau van een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (GREX 1 mld)
Ontwikkelprogramma voor negen potentiële managers binnen een gemeentelijke afdeling. Resultaat is dat gedurende de looptijd van het programma vier van de deelnemers al geselecteerd zijn voor een managementfunctie.
Drie werksessies om gezamenlijk tot een meerjarenperspectief te komen voor een retailspecialist
Klankbordprogramma voor directeuren van commerciële en private organisaties
Opstellen van een Strategische Visie voor een opstartende commerciële organisatie en voor veelbelovende Start-Up

Een onderscheidende stap in uw organisatieverbetering is de borging binnen de gehele organisatie. Geformuleerde doelstellingen worden duurzaam geborgd in acties op de drie niveaus.

Quotes:

Bij de oprichting van PI Nederland hebben we met Cees en Rob de verschillende organisatievormen goed afgewogen. Op basis van deze gesprekken hebben we de keuze gemaakt. En dat bleek een schot in de roos.
-Patrick-

De eerste sessie ‘Dromenvanger’ gaf direct een duidelijk beeld van de manier waarop we als directieleden naar elkaar en naar de gezamenlijke toekomst kijken. Hiermee zetten we een belangrijke basis neer voor het gezamenlijk perspectief dat we voor ogen hebben.
-Mark-

Binnen 2 sessies lag er een strategisch plan en de acties voor de komende periode. Hiermee hebben we het overzicht en weten hoe we dit de komende periode kunnen borgen binnen onze bedrijfsvoering.
-Ineke-