• Verbindend Omgevingsmanagement

Het succes van Verbindend Omgevingsmanagement ligt in de intrinsieke motivatie van het projectteam om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat er leeft in de omgeving en op welke wijze een project goed kan worden verbonden met die omgeving.

Door in een vroeg stadium goed contact te maken met de omgeving zijn we veel beter in staat de wensen en eisen aan te laten sluiten bij de doelstellingen van een project of gebiedsontwikkeling. We gebruiken hiervoor succesvol toegepaste methodieken zoals een Faseringsfilm [BIM], het BLVC-kader, het BLVC-protocol, de Afwegingsnotitie en het Stakeholdermanagementplan.

Resultaat zijn projecten waar in samenwerking met de omgeving een gedragen plan wordt neergezet. Onderscheidend is dat we op een dieper niveau verbinding maken met die omgeving. De manier waarop we dat doen lichten we graag toe in een persoonlijk gesprek met u.

Voorbeelden van Verbindend Omgevingsmanagementprojecten:

• Reconstructie N241 AC de Graafweg
• Reconstructie van Brug Ouderkerk (Voorbereidingsfase)
• Reconstructie van de Leeghwaterbruggen Ringweg Alkmaar (Voorbereidingsfase)
• Diverse gebiedsontwikkelingen in Amsterdam (Houthaven, Oostpoort, ArenApoort, Kop Zuidas, diverse gebiedsontwikkelingen Zuidelijke IJoevers)

StratEssentie biedt daarnaast waardevolle trainingstrajecten:

• Basistraining (strategisch) Omgevingsmanagement (2 dagen, kosten € 985,- exclusief BTW)
• Vervolgtraining Beïnvloeden van gesprekken met Stakeholders (1 dag, kosten € 425,- exclusief BTW)
• Basistraining Effectief Regisseursschap Gemeenten (3 dagen)
• NLP Leiderschaps Practitioner en Master (12 dagen)
• Ontwikkeltraject Teammanagers en Procesregisseurs Gemeenten en Provincies (7 dagen met tussentijdse coaching)

Bij deze trainingstrajecten werk ik samen met collega-trainers die binnen hun vakgebied als autoriteit worden beschouwd. Voor nadere informatie over deze trainingen en trainingsdata: info@stratessentie.nl